Gjuha:
Valuta:
Qendra e suportit

Qendra e suportit

Para rezervimit

Sa vjeçar/e duhet të jem për të marre një makinë me qira në MALIRENT?

Nëse jeni 18 vjeçar/e, ju mund të merrni me qira veturat tona, por duhet ta keni parasysh se personat nën moshën 21 vjeçar/e duhet të paguajnë një tarifë shtesë të shoferëve të rinj, të aplikueshëm për të gjithë shoferët e rinj të deklaruar në kontratë. Ndërsa mosha maksimale për të marrë veturën me qira eshte 73 vjet.

A kam nevojë për patentë shofer për të bërë një rezervim?

Kur bëni një rezervim, nuk keni nevojë të shkruani numrin e licencës së shoferit as informacionin tuaj, por ju duhet të keni një patentë shoferi të vlefshëm me ju për të marrë automjetin tuaj të zgjedhur.

A duhet të paraqes një kartë krediti për të bërë një rezervim?

Një kartë krediti e vlefshme është baza e çdo qiraje të automjetit dhe është e nevojshme për ta marrë automjetin me qira, mirëpo karta juaj e kreditit nuk do të tarifohet gjatë këtij verifikimi.

 A mund ta përdor kartën time të kreditit për të bërë një rezervim për një person tjetër?

Jo, dhe duhet të keni parasysh se personi që nënshkruan kontratën duhet të jetë mbajtës i një karte krediti të vlefshme.

Cilat karta krediti i pranoni?

Ne pranojmë karta Visa dhe MasterCard.

Shënim: ne nuk pranojmë karta parapagese(prepaid) ose elektronike, karta udhëtimi, as Visa Electron ose Maestro.

A mund të marr një model të veçantë makine?

Edhe pse ne përpiqemi të mbajmë në mend çdo klient, fatkeqësisht nuk mund të garantojmë një model të veçantë, përveç kategorisë së zgjedhur të makinave.

Cilat kategori të veturave mund t’i rezervoj?

Kontrollo nën seksionin "Veturat".

A mund të marrë rezervimin tim në vende të tjera përveç zyreve tuaja?

Ne e ofrojmë një shërbim të tillë, megjithatë duhet të pajtohemi 48 orë para marrjes së automjetit dhe kjo ngarkohet për listën e çmimeve të shërbimeve tona shtesë.

Nëse kam probleme gjatë procesit të rezervimit, ku mund të kontaktoj?

Ju mund të kontaktoni gjithmonë me mbështetjen tonë të klientit ose një nga zyret tona.

Çfarë është Teprica e Sigurimeve?

Teprica e sigurimeve është shuma maksimale e klientit që mund të konsiderohet përgjegjës në rast aksidenti. Lartësia e saj varet nga kategoria e automjetit dhe shuma mund të kontrollohet gjatë procesit të rezervimit.

Cilat janë paketat shtesë të sigurimit?

Teprica e sigurimeve është shuma maksimale e klientit që mund të konsiderohet përgjegjës në rast aksidenti. Lartësia e saj varet nga kategoria e automjetit dhe shuma mund të kontrollohet gjatë procesit të rezervimit.

Cfarë është SCDW ?

SCDW (Super Collision Damage Waiver) është një sigurim shtesë që redukton përgjegjësinë e shoferit nga dëmi i shkaktuar.

Çfarë është CDW + ?

Është një sigurim shtesë qe redukton përgjegjësinë e shoferit nga një pjesë e aksesit (exessit) në rast të njonjë dëmi.

Si mund ta zvogëloj exessin?

Ju mund ta ulni atë duke zgjedhur një paketë shtesë sigurimi dhe për paketën e përzgjedhur aksesi është ulur ose hequr tërësisht.

A duhet të zgjedh sigurimin shtesë gjatë procesit të rezervimit?

Ju mund t’i gjeni paketat shtesë të sigurimit gjatë procesit të marrjes së veturës (pick up).

A duhet të rezervoj pajisje shtesë para marrjes së automjetit?

Për të qenë të sigurt se pajisjet e dëshiruara do të jenë në dispozicion gjatë marrjes, ne ju këshillojmë ta rezervoni atë gjatë procesit të rezervimit të automjetit. Megjithatë, sipas disponueshmërisë ju gjithashtu mund ta kërkoni atë në zyret tona.

Çfarë pajisje shtesë mund të zgjedh gjatë procesit të rezervimit ose në marrje të automjetit?

Në përzgjedhjen tonë, GPS (satelit), Sedilje për fëmijë, zinxhirë të gomave, etj.

A mund ta përdor automjetin jashtë territorit të  Kosovës?

Si klienti ynë, ju jeni të lirë ta përdorni automjetin brenda territorit të  Kosovës, megjithatë në rast se planifikoni të përdorni automjetin tonë jashtë kufijve të Kosovës, duhet të paguhet një tarifë speciale.

A mund të transportohet automjeti me qira nëpërmjet tragetit?

Të gjithë klientët tanë kanë liri të lëvizjes. Sidoqoftë, një tarifë speciale aplikohet në një rast të tillë.

A ka ndonjë limit kilometrash gjatë periudhës së marrjes me qira të automjetit?

Oferta jonë e rregullt nuk ka një limit në kilometrazhin e bërë. Në rast të ofertave të veçanta, kufiri i kilometrazhit është gjithmonë i qartë.

A ka një qira maksimale për automjete?

Periudha maksimale e qirasë është 30 ditë. Sidoqoftë, në rast nevoje për një periudhë më të gjatë të qirasë sesa ajo e caktuar këtu, ju lutemi kontaktoni mbështetjen tonë të klientit.

Cili është minimumi i kohës që mund të marrë me qira një automjet?

Veturat tona mund të përdoren për disa orë sipas dëshirave tuaja, megjithatë shuma minimale e ngarkuar është gjithmonë 48 orë. Pick up, dhe drop off zgjedhet gjithmonë gjatë procesit të rezervimit.

A mund biem dakord për ta lënë veturën në një zyre tjetër jashtë Kosovës?

Për t’ju ofruar klientëve tanë fleksibilitet, ne e kemi bërë këtë të mundshme duke krijuar oferta me porosi (sipas lokacionit).

A mund të lihet automjeti në një vend tjetër përveç zyrës së marrjes (pick up)?

Po, MALIRENT e ofron një shërbim të tillë. Ju mund të merrni një makinë nga zyra dhe ta ktheni në një vend tjetër. Ju mund të kontrolloni listën e zyrës, si dhe të zgjidhni marrjen dhe zbritjen e lokacionit gjatë procesit të rezervimit. Kostoja e këtij shërbimi ("Shërbim me një drejtim") do të llogaritet dhe shtohet në koston e qirasë gjatë rezervimit.

A duhet që rezervimi të këtë një orë të saktë të marrjes (pick up)?

Gjatë procesit të rezervimit, ju duhet të deklaroni kohën e duhur të marrjes me qira të veturës. Sidoqoftë, mund të ndryshoni kohën deri në 12 orë para marrjes së automjetit.

Shënim: në rastin e ardhjes me shumë vonesë, ne kemi të drejtë të mos e japim veturën.

A mund ta marrë ose ta sjellë veturën jashtë orarit zyrtar të zyrës?

Po, megjithatë në rast të marrjes dhe lenies jashtë orarit të punës së zyrave, ju do ta keni një tarifë të veçantë, e cila është deklaruar gjatë procesit të rezervimit. Ju mund ta kontrolloni orarin e punës së secilës zyrë në seksionin e kontakteve.

Procesi i rezervimit është përfunduar por kuponi im nuk është lëshuar!

Kuponi juaj duhet të mbërrijë me e-mail. Ju lutemi kontrolloni informacionin tuaj .

Cilat janë llojet e sigurimeve në dispozicion?

Me paketa sigurimi shtesë, mund të ulni përgjegjësinë tuaj personale në rast të dëmtimeve të automjeteve. Mund të zvogëlohet ose hiqet tërësisht. Vlera e sigurimeve varet nga kategoria e automjetit, paketa e zgjedhur dhe shuma e ditëve për të cilën është marrë me qera.

  • SCDW (Super Collision Damage Waiver) është një sigurim shtesë që redukton aksesin (pjesëmarrja në dëm)ne lidhje me demtimin e bërë në trupin e automjeteve.
  • CDW + (Kompensimi i Dëmshpërblimit Plus) është sigurim shtesë i cili redukton nje pjese te pergjegjesise për dëmet e bëra në trupin e automjeteve.
A mund të ndryshohet rezervimi përpara se të merret automjeti?

Ndryshimi i lokacionit si dhe modeli i automjetit mund të ndryshohen deri në 48 orë para marrjes. Koha e marrjes së makinës me qira mund të ndryshohet deri në 12 orë përpara.

Nëse unë jam vonë për të marrë makinën në kohën e caktuar, sa kohë do të jetë në dispozicion për mua?

Nëse e keni informuar zyrën në të cilën do ta merrni veturën me qira, vetura juaj do të presë deri sa të mbërrini, përndryshe ne kemi kushtet e rezervimit në vijim:

  • Nga 16 shtator - 31 dhjetor dhe Janar - 14 qershor - 4 orë
  • Nga 15 qershor - 15 shtator - 1 orë

Rezervimi

A mund ty anuloj rezervimin tim pa një tarifë për anulimin?

Ju mund ta anuloni rezervimin tuaj nëpërmjet llogarisë suaj të përdoruesit ose me formularin e rezervimit deri në 24 orë përpara se të merrni automjetin.

Çfarë duhet të bëj nëse humbas kartën e kreditit që është përdorur për të bërë rezervimin tim?

Ju gjithmonë mund të përdorni një kartë krediti të ndryshëm për të marrë makinën. Megjithatë, nëse nuk posedoni një kartë krediti tjetër, ju nuk do të jeni në gjendje të merrni makinën e zgjedhur.

Çfarë dokumentesh duhet të paraqes për të marrë makinën?

Duhet të keni një kartë krediti të vlefshme, letërnjoftim dhe një patentë shofer të vlefshëm.

Nëse nuk mund ta marr personalisht automjetin tim të rezervuar, a mund ta bëjë dikush tjetër për mua?

Fatkeqësisht, vetëm pronari i kartës së kreditit mund të nënshkruajë kontratën në emër të tij dhe të marrë automjetin.

Nëse automjeti nuk mund të merret nga të tjerët, a mund të kalojë rezervimi tek një person tjetër?

Në këtë rast ju lutemi të informoni mbështetjen tonë të klientit.

Klienti që merr automjetin duhet të ketë dokumentet e tij personale (patentë shofer dhe letërnjoftim) si dhe një kartë krediti të vlefshme.

A mund ta marrë makinën në vende të tjera përveç zyrave tuaja?

Ne e ofrojmë një shërbim të tillë; megjithatë, duhet të njoftoni 48 orë para marrjes së automjetit dhe kjo ngarkohet për listën e çmimeve të shërbimeve tona shtesë.

Cilat karta krediti i pranoni?

Ne i pranojmë të gjitha kartat e kreditit: Visa, MasterCard.

Shënim: nuk pranojmë karta parapagese ose elektronike, karta udhëtimi, as Visa Electron ose Maestro

Kur paguaj për shërbimet e qirasë?

Ju paguani për qiranë e veturës online ose ne rental desk.

Çfarë është autorizimi - depozita?

Autorizimi ose depozita është një pagesë e përkohshme e fondeve që garanton pagesën e shërbimeve të qirasë dhe shpenzimet e mundshme shtesë. Madhësia e depozitës varet nga kategoria e automjetit, periudha e qerasë dhe paketat e sigurimit.

A mund të lë një depozitë në cash?

Jo, fatkeqësisht kjo nuk është e mundur.

Gjatë marrjes së veturës

Nëse kam sigurim me një kompani tjetër, a duhet gjithashtu të marr edhe sigurimin tuaj?

Ju nuk jeni të detyruar t’i merrni paketat e sigurimit, por në rast të një drejtimi që rezulton me dëmin e mjetit, ju do të ngarkoheni me “shumën reale të demit”.

Nëse keni sigurim nga një kompani tjetër, nëpërmjet kartës suaj të kreditit ose agjencisë nga e cila keni rezervuar automjetin, atëherë vlera e sigurimit zbatohet sipas kategorisë së automjetit, pasi ajo nuk është sigurim i drejtpërdrejtë. Që do të thotë se, në rast aksidenti ose dëmtimi të mjetit ne marrim vlerën e dëmit nga karta juaj e kreditit, pastaj kompania juaj e sigurimit ju RIMBURSON

Çfarë është sigurimi shtesë?

Me sigurim shtesë, ju mund të zvogëloni përgjegjësinë tuaj personale në rast dëmtimi të automjeteve. Mund të zvogëlohet ose hiqet tërësisht. Ju mund të kontrolloni çmimin e paketave shtesë gjatë procesit të rezervimit.

Mund të kem një shofer shtesë në kontratën time të qerasë?

Natyrisht, shoferi shtesë mund të jetë çdo person me moshë ligjore dhe patentë. Ju megjithatë paguani një tarifë shtesë për shoferin shtesë bazuar në listën aktuale të çmimeve.

Nëse ka ndonjë problem me makinën ose një aksident ose nëse i humbas dokumentet e automjeteve, targat ose çelësat, çfarë të bëj?

Për të gjitha pyetjet teknike ju lutemi shikoni nën "Pyetjet teknike".

Si mund ta zgjas periudhën e qirasë?

Ju mund të zgjasni periudhën tuaj të qirasë në formë të shkruar ose personalisht në zyrat tona 48 orë para mbarimit të afatit tuaj të qirasë. Çmimi i zgjatjes do të llogaritet me listën aktuale të çmimeve.

A mund ta kthej automjetin në një vend tjetër nga ai i deklaruar në kontratë?

Ju mund të ndryshoni vendodhjen e zyrës, por në një rast të tillë, paguhet një tarifë shtesë.

Mund të marr me qira GPS, Wi-Fi ose sediljen e fëmijëve?

Në përzgjedhjen tonë të pajisjeve shtesë, ju mund të zgjidhni Wi-Fi, GPS (satelit), sediljen për fëmijë / përforcues, goma dimri, zinxhirë të gomave.

Si mund të shtoj një shofer shtesë në kontratën time të qirasë?

Nëse keni vendosur të shtoni një shofer shtesë në kontratën tuaj ju mund të vini në zyrën më të afërt MALIRENT, me një patentë të vlefshme të shoferit që dëshironi të shtoni. Pagesa e shoferëve shtesë tarifohet nga data kur shtoni shoferin shtesë.

Në cilat vende mund të përdor makinën me qira?

Të gjithë përdoruesit tanë mund të përdorin një veturë me qira në të gjitha vendet e Ballkanit (Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi) në përjashtim të Bosnjës.

Kthimi i veturës

Si mund ta kthej automjetin jashtë orarit të punës?

Nëse e ktheni automjetin jashtë orarit të rregullt të zyres atëherë do të aplikohet një tarifë shtesë.

Si mund të paguaj për shërbimin e qirasë?

Ne ju këshillojmë të paguani me kartën e kreditit që është përdorur për të autorizuar fondet dhe për të bërë depozitën gjatë marrjes së automjetit.

Gjithashtu, ju mund të paguani me një tjetër kartë debiti ose elektron, si dhe me para në dorë në euro.

Në rast dëmtimi të automjetit, si dhe kur paguhet?

Nëse keni sigurimin e nevojshëm për dëmin e shkaktuar në automjet dhe dokumentacionin e nevojshëm nuk do të duhet të paguani për dëmet.

Në rast se dëmtimi që i keni shkaktuar automjetit nuk mbulohet nga sigurimi i zgjedhur, ajo do t'ju tarifohet sipas tarifave dhe kategorive të automjeteve të përcaktuara tashmë, nga fondet e depozitave që janë bllokuar në kartën tuaj të kreditit gjatë marrjes së automjetit dhe në maksimum të aksesit të sigurimit. Përveç kësaj, dhe pagesa e administratës për dëmet e automjetit është gjithashtu e ngarkuar sipas listës aktuale të çmimeve. Kjo ngarkohet gjatë dëmtimit te automjetit. Klienti duhet të paraqesë të gjithë dokumentacionin që i është dhënë nga policia ose nga ndonjë person tjetër (raporti i policisë, raporti i testit të Alcoolit, raporti i dëmtimit) dhe plotësimi i një deklarate aksidenti të automjetit nga zyra.

MALIRENT ruan të drejtën për të ngarkuar të gjithë shpenzimet e dëmit të shkaktuar nëse klienti nuk vepron sipas rregullave dhe rregulloreve të Republikës së Kosovës, ose nëse nuk e ka ndjekur procedurën e raportimit të aksidentit.

Informacione teknike

Çfarë duhet të bëni në rast të humbjes ose vjedhjes së dokumentave/targave?

Ju duhet të raportoni sa më parë humbjen ose vjedhjen e dokumenteve dhe në polici, ku do të merrni një dokument konfirmimi të ngjarjes që ka ndodhur. Sigurohuni që ta dorëzoni atë tek kolegët tanë në zyrë. Gjithashtu, ju lutemi na njoftoni për situatën në periudhën prej 24 orësh pasi ka ndodhur përmes postës elektronike ose duke telefonuar mbështetjen tonë teknike.

Në rast se keni humbur çelësat e makinës suaj, ju lutemi kontaktoni me mbështetjen tonë teknike e cila  do t'ju informojë për kostot që do t'i shtohen faturës tuaj gjatë dorëzimit të automjetit.

Po sikur makina me qira të mos hapet?

Nëse automjeti me qira nuk mund të hapet, ju lutemi kontrolloni nëse çelësi është dëmtuar mekanikisht ose nëse ka qenë në kontakt me ujin.

Po nëse nuk mund ta filloj motorin?

Nëse nuk mund ta nisni automjetin, ndiqni këto hapa:

  • Nëse keni një çelës mekanik (konvencional), zhbllokoni timonin duke e zhvendosur atë majtas dhe djathtas derisa ta aktivizoni kontaktin dhe nëse keni një çelës Bluetooth, zhvendosni kutinë kryesore larg pajisjes elektronike (smartphone, iPod etj.) Kyçja Bluetooth duhet të jetë brenda veturës dhe të gjitha dyert duhet të jenë të mbyllura.
Si mund ta kontrolloj llojin e karburantit?

Për të kontrolluar llojin e karburantit në pjesën e jashtme të rezervuarit të karburantit ekziston një shënim me llojin e karburantit që nevojitet.

  • KËSHILLA 1: Është gjithmonë e nevojshme të vendosni më shumë se 10 litra karburante në mënyrë që automjeti të regjistrojë nivelin e karburantit të ri.
  • KËSHILLA 2: Gjithmonë sigurohuni që motori të jetë i fikur kur ngarkoni karburantin.
Çfarë është auto-hold dhe a ka makina me qira?

Funksioni i mbajtjes automatike e mban automjetin në një pjerrësi për një fillim më të lehtë. Ky funksion, nëse frena mekanike / elektrike, fiket, mban frenimin për disa sekonda derisa shoferi po kalon këmbën e tij në pedalin e gazit, kështu që makina nuk do të niset në pjerrësi. Shumica e makinave që i ofrojmë ne janë të pajisura me funksionin e përmendur, megjithatë, në faqen tonë ju mund të gjeni specifikimet teknike dhe listën e pajisjeve që ka automjeti me qira, si dhe nëse ka funksionin e mbajtjes automatike ose jo.

Çfarë duhet të bëj nëse kam përdorur llojin e karburantit të gabuar?

Nëse automjeti furnizohet me llojin e karburantit të gabuar, ju lutemi mos e nisni motorin për të mbrojtur automjetin nga ndonjë dëmtim tjetër. Ju lutemi të kontaktoni ndihmën tonë teknike që do të organizojë  zgjidhjen më të mirë për ju, në mënyrë që të mund të vazhdoni udhëtimin tuaj pa ndonjë komplikacion të mëtejshëm.

  • KËSHILLA: Para karburantit gjithmonë sigurohuni që karburanti është i pershtatshem me makinën tonë, sipas etiketave në automjet.
Po sikur të rrjedhë karburant?

Nëse automjeti me qira rrjedh karburant gjatë lëvizjes, provoni dhe ndaloni automjetin në kushtet më të sigurta të mundshme, ndizni të gjitha 4 dritat sinjalizuese, mbyllni motorin, aktivizoni frenin e duarve dhe vendosni trekëndëshin e sinjalit në distancën e duhur nga automjetet.

Çfarë nëse automjeti nuk mund të kalojë një nivel të caktuar të shpejtësisë duke e pasur pedalin e gazit deri në fund?

Nëse automjeti juaj është i pajisur me një kufizim të shpejtësisë, ju lutemi kontrolloni limitin për të parë nëse kufizimi është i ndezur. Nëse përgjigjja është negative, ju lutemi kontrolloni panelin e instrumenteve për drita dhe paralajmërime.

Çfarë duhet të bëni në rastin e keqfunksionimit të makinës e cila e bën lëvizjen e metejshme të pamundur?

Në një rast të tillë, provoni dhe ndaloni automjetin në kushtet më të sigurta të mundshme, ndizni të gjitha 4 dritat e sinjalit, mbyllni motorin, aktivizoni frenat e dorës. Pas ndalimit të automjetit, jini të kujdesshëm dhe vendosni në jelek reflektues dhe trekëndëshin e sinjalit në distancën e duhur nga automjeti. Në rast të një mosfunksionimi të automjetit ndizni dritat. Para se të kontaktoni me mbështetjen teknike, përgatitni informacionin e nevojshëm, numrin e regjistrimit të automjetit, vendndodhjen e saktë  (adresa, kilometrat e autostradës ose koordinatat GPS) dhe informacione mbi natyrën e mosfunksionimit. Nëse riparimi i automjetit nuk mund të përfundojë në 24 orë ne do t'ju ofrojmë një automjet zëvendësues ose një mënyrë alternative për të vazhduar udhëtimin tuaj.

  • SHËNIM: Klienti duhet të presë për asistencën e rënë dakord në rrugë dhe duhet të informohet për ardhjen e tyre si dhe çdo informacion tjetër të rëndësishëm
  • SHËNIM: Procedura e mësipërme është e vlefshme edhe për Republikën e Shqipërisë dhe për vendet e huaja.
Chat Button Social Button

Ne po përdorim cookie për të ofruar statistika që na ndihmojnë t'ju ofrojmë përvojën më të mirë të faqes sonë. Mund të mësoni më shumë ose t'i fikni nëse dëshironi. Megjithatë, duke vazhduar përdorimin e sajtit pa ndryshuar cilësimet, ju jeni dakord me përdorimin tonë të cookies. Lexo me shumë »